ราคาสำหรับการเพิ่มวิว Youtube คลิปความยาวไม่เกิน 5 นาที คนดูเป็นคนไทยทั้งหมด โปรโมทโดยใช้เครือข่ายโฆษณาของ You2Views ทำให้ยอดวิว Youtube ที่ได้นั้น มีคุณภาพสูงที่สุด (อ่าน : วิธีเพิ่มวิว Youtube)

5,000 วิว ราคา 790 บาท

10,000 วิว ราคา 1,390 บาท

30,000 วิว ราคา 3,990 บาท

50,000 วิว ราคา 6,590 บาท

100,000 วิว ราคา 12,990 บาท

300,000 วิว ราคา 38,590 บาท

500,000 วิว ราคา 63,990 บาท

1,000,000 วิว ราคา 127,990 บาท

สนใจติดต่อ Line: @you2views หรือโทร 082-4848171 นนท์